Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Schweiz

Diarienummer
Koordinator ExMet AB
Bidrag från Vinnova 8 380 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Deltagit och presenterat vid Swiss-Swedish Innovation Initiative - ADDITIVE MANUFACTURING, 28 September 2017 EPFL Microcity Neuchâtel, Switzerland.

Resultat och förväntade effekter

Ansökningar planeras för minst ett projekt med finansiering från Eurostarts/Eureka.

Upplägg och genomförande

Projektet löpte enl plan och utfallet förväntas bli bättre än planerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2017

Diarienummer 2017-03443

Statistik för sidan