Resebidrag Schweiz

Diarienummer
Koordinator ExMet AB
Bidrag från Vinnova 8 380 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Deltagit och presenterat vid Swiss-Swedish Innovation Initiative - ADDITIVE MANUFACTURING, 28 September 2017 EPFL Microcity Neuchâtel, Switzerland.

Resultat och förväntade effekter

Ansökningar planeras för minst ett projekt med finansiering från Eurostarts/Eureka.

Upplägg och genomförande

Projektet löpte enl plan och utfallet förväntas bli bättre än planerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.