Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Italien

Diarienummer
Koordinator SCIPROOF INTERNATIONAL AB
Bidrag från Vinnova 10 500 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Övergripande mål är att rekrytera medlemmar och planera för en FET Open 2018-20 ansökan, med SciProof International AB som projektledare. Konkreta mål för resan är platsbesök och projektdiskussioner vid CNR-IREA, Neapel, (Dr. M.R. Scarfi och Dr. L. Crocco) för att planera biologiska studier (real-tidsexponering och live-cell imaging) och exponeringsförhållanden; Univ.of Campania (Prof. L. Zeni) för att diskutera ingenjörsmässiga aspekter på exponerinsgsanläggning, prob-utveckling, och instrumentdesign.

Långsiktiga effekter som förväntas

Besöken har lett till -påbörjade experiment med realtids live-cell-imaging undersökning av magnetfältseffekter på celler - identifiering och etablering av kontakt med ytterligare en potentiell italiensk projektpartner (Univ. of L´Aquila) -beslut om och skissering av projektansökan (italiensk finansiering) -beslut om utarbetande av ansökan till H2020 FET Open - utarbetande av Memorandum of Understanding mellan SciProof International AB och CNR-IREA rörande forsknings/ och utvecklingsarbete.

Upplägg och genomförande

Redan kontaktade institutioner och personer besöktes varvid laboratorier och relevant utrustning presenterades. Vidare genomfördes ett antal ömsesidiga presentationer av erfarenheter och idéer. På begäran etablerade vi också videobaserad kontakt och genomförde virtuella möten med ytterligare en potentiell partner. Syftet med dessa möten var att lägga grunden för framtida forskningssamarbeten och gemensamma medelansökningar. Arbetet genomfördes enligt plan och producerade dessutom ytterligare resultat vilka inte var förväntade.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2017

Diarienummer 2017-04710

Statistik för sidan