Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Innovation Vecka Brasilien 2018

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Acreo NANO
Bidrag från Vinnova 18 840 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet av projektet: Delta i Innovation Vecka i Brasilien och knytta kontakt med SENAI och diskutera ett djupare samarbete runt internationell innovation. RISE deltog i en workshop om Industri 4.0 i Salvador hos SENAI Cimatec och fick lyssna till svensk industris Brasianska representanters synpunkter. RISE och SENAI tecknade under ett MoU för att diskutera ett djupare samarbete mellan institut för att möjligör/underlättna innovationsprojekt mellan Sverige och Brasilien. Beslut togs för att fortsätter i arbetsgrupper för att föreslå struktur och arbetsförmer som nästa fasen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av resan var ett undertecknad MoU och överenskommelse mellan RISE och SENAI att ta ett nästa steg i diskussioner för ett förmellt samarbete. Nästa steg förväntas att vara ett 6månaders förstudieprojekt för att utveckla vidare samarbete.

Upplägg och genomförande

Deltagande i Innovationsvecka i Brasilien var en succe för RISE i att det blev tydligt att ett samarbete mellan RISE och SENAI kunde ledar till ökad innovationstakt mellan länderna med fördel för industri i både länderna. Veckan var uppdelat i deltagande i en Workshop om Industri4.0 hos CIMATEC i Salvador och ett möte hos SENAI i Sao Paolo med presentationer av pågaende projekt mellan Brasilien och Sverige som finansieras av Vinnova.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2018

Diarienummer 2018-03294

Statistik för sidan