Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RESEBIDRAG FÖR DELTAGANDE I SWII NEUCHATEL SCHWEIZ 28 SEPTEMBER

Diarienummer
Koordinator BOFORS BRUK AB
Bidrag från Vinnova 7 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Jag anser att vi fick flera intressanta kontakter som skall succesivt bearbetas

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi fick ett antal kontakter som skall följas upp. Vi räknar med att det tar året ut att följa upp detta.

Upplägg och genomförande

Presentation av vår process SCANPAC MMS som tillsammans med AM kan kombineras för vissa produkter. Det är svårt att ge en detaljerad uppfattning om genomslaget men det var värdefullt att få alla kontakter. Dessa kommer att bearbetas vidare dels av oss direkt men också genom vår agent i Schweiz.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 september 2017

Diarienummer 2017-03541

Statistik för sidan