RESEBIDRAG FÖR DELTAGANDE I SWII NEUCHATEL SCHWEIZ 28 SEPTEMBER

Diarienummer 2017-03541
Koordinator BOFORS BRUK AB
Bidrag från Vinnova 7 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Travel grant for building international consortia

Syfte och mål

Jag anser att vi fick flera intressanta kontakter som skall succesivt bearbetas

Resultat och förväntade effekter

Vi fick ett antal kontakter som skall följas upp. Vi räknar med att det tar året ut att följa upp detta.

Upplägg och genomförande

Presentation av vår process SCANPAC MMS som tillsammans med AM kan kombineras för vissa produkter. Det är svårt att ge en detaljerad uppfattning om genomslaget men det var värdefullt att få alla kontakter. Dessa kommer att bearbetas vidare dels av oss direkt men också genom vår agent i Schweiz.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.