Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Brasilien

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Energiteknik / Skolan för Industriell Teknik och Management
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Sweden and Brazil have worked together on innovation for a long time. In 2015, the cooperation was further deepened when the High-Level Group of Aeronautics was created, and Vinnova is one of its members. During the seminar, presentations were held on projects made within the areas of Environmental Technologies, Sustainable Urban Development, and Renewable Energy. The intention was to have an open discussion in order to get important input for the further cooperation ahead of our FINEP-Vinnova bilateral negotiations.

Långsiktiga effekter som förväntas

Jag har deltagit i seminariet som var väl organiserat och värdefull.

Upplägg och genomförande

See program above.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 oktober 2017

Diarienummer 2017-04485

Statistik för sidan