Resebidrag Brasilien

Diarienummer 2017-04485
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Energiteknik / Skolan för Industriell Teknik och Management
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Sweden and Brazil have worked together on innovation for a long time. In 2015, the cooperation was further deepened when the High-Level Group of Aeronautics was created, and Vinnova is one of its members. During the seminar, presentations were held on projects made within the areas of Environmental Technologies, Sustainable Urban Development, and Renewable Energy. The intention was to have an open discussion in order to get important input for the further cooperation ahead of our FINEP-Vinnova bilateral negotiations.

Resultat och förväntade effekter

Jag har deltagit i seminariet som var väl organiserat och värdefull.

Upplägg och genomförande

See program above.

Externa länkar

Projekt beskrivning for Smart City Concepts finns i länken

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.