Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Belgien

Diarienummer
Koordinator pSk earth adaption AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med denna resa var att deltaga i SMART arrangemanget som anordnades i Bryssel. Vi genomförde en presentation/pitch samt deltog i nätverkande aktiviteter. Målet var att bygga upp ett nätverk, träffa samarbetspartners, med akademi, forskningsinstitutioner och företag inom tillverkning av kompakta och mobila bioprocessenheter. Ett nätverk som kan designa och konstruera kommersialisera bioprocessenheter. Vi har nu ett etablerat kontaktnätverk inom detta område.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet var mer än förväntat. Vi fick bra kommentarer kring presentationen samt etablerade ett bra nätverk både inom industri och akademi/forskning. Mycket nöjda med detta möte. Vi har nu kunskapen och kontakterna för att genomföra ett projekt vid lämpligt tillfälle. De nya kontakterna kan även användas för andra projekt samt även vid dagliga kontakter.

Upplägg och genomförande

Vi var väl förberedda för mötet och genomförde en presentation som planerat. Vi fick ut mer av detta möte än vad vi kunde förvänta oss. Tack vare att SMART delegationen hade gjort ett bra arbete innan och förberett deltagarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 april 2018

Diarienummer 2017-05435

Statistik för sidan