Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Belgien

Diarienummer
Koordinator Nodd AB
Bidrag från Vinnova 5 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att hitta tilltänkta partners för samarbete. Förutom B2B-mötena fick jag också kontakt med flera andra startups, som kanske kan komma att ge samarbeten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Jag hade 9 B2B-möten varav de allra flesta var givande. Utöver mötena fick jag god kontakt med startuper vilket var positivt.

Upplägg och genomförande

Jag anlände dagen före konferensen och åkte hem sent på kvällen konferensdagen. Allt gick friktionsfritt. Tills nästa gång kommer jag ha med mig mer trycksaker.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-04568

Statistik för sidan