Resebidrag Belgien

Diarienummer 2017-04568
Koordinator Nodd AB
Bidrag från Vinnova 5 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Travel grant for building international consortia

Syfte och mål

Syftet var att hitta tilltänkta partners för samarbete. Förutom B2B-mötena fick jag också kontakt med flera andra startups, som kanske kan komma att ge samarbeten.

Resultat och förväntade effekter

Jag hade 9 B2B-möten varav de allra flesta var givande. Utöver mötena fick jag god kontakt med startuper vilket var positivt.

Upplägg och genomförande

Jag anlände dagen före konferensen och åkte hem sent på kvällen konferensdagen. Allt gick friktionsfritt. Tills nästa gång kommer jag ha med mig mer trycksaker.

Externa länkar

Hemsida för projektet (pdf, 193 kB)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.