Researching innovation management for Swedish growth - a collaboration between KI and KTH

Diarienummer 2010-00995
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 1 105 329 kronor
Projektets löptid november 2010 - juni 2014
Status Avslutat