Researching innovation management for Swedish growth - a collaboration between KI and KTH

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Funding from Vinnova SEK 1 105 329
Project duration November 2010 - June 2014
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-00995

Page statistics