Researching innovation management for Swedish growth - a collaboration between KI and KTH

Reference number 2010-00995
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Funding from Vinnova SEK 1 105 329
Project duration November 2010 - June 2014
Status Completed
Venture VINNMER national qualification
Call VINNMER national qualification 2010-04-08