Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Repamera AB - Förflyttar reparation till E-handeln

Diarienummer
Koordinator Repamera AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Målet för projektet var att uppnå tillräckligt hög försäljningsvolym för att kunna heltidsanställa en kundservicemedarbetare. Detta mål uppnådde vi i augusti. Vi lyckades öka B2C-försäljningen till de målsatta nivåerna och vi lyckades sälja till B2B-kunder som vill använda vår tjänst.

Resultat och förväntade effekter

B2C: Projektet avslutades med att vi i augusti sålde till 160+ kunder genom vår E-handel. Samtliga beställningar är via postorder, där varorna transporteras från kund direkt till skräddare/skomakare, utan att vi behöver röra produkten. B2B: Vi undersökte marknaden för reparation hos flera olika typer av branscher, allt från bygg- till modebranschen. Utfallet blev att vi samarbetar med fem större modeföretag i Sverige, och hjälper dem att återanvända det som tidigare blivit avfall, såsom produktionsfel och reklamationer.

Upplägg och genomförande

Det är svårt att automatisera en ny typ av tjänst och samtidigt hålla nere kostnaderna. Genom att koppla ihop externa partners, exempelvis bolag som arbetar enkom med digitala integration, har vår administrativa arbetsbelastning minskat avsevärt. Under hela projektets gång har förenkling av kommunikationen mellan kunder och underleverantörer varit i fokus, där språkbarriärer har varit både ett hinder och en stor möjlighet. När vi minskar användning av textkommunikation och istället använder visuella medel blir vår verksamhet mer skalbar för andra länder med flera språk.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03831

Statistik för sidan