Repamera AB - Förflyttar reparation till E-handeln

Diarienummer 2017-03831
Koordinator Repamera AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är göra Repameras verksamhet användarvänligt för både B2C och B2B i hela Sverige. Målet är att bygga upp en tillräckligt hög lönsamhet för att efter projektet bära verksamheten för två heltidsanställda.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat B2C: Tredubbla omsättning från 2017 till 2018. Sälja till kunder över hela Sverige och vara redo för expansion till Norge/Danmark. Förväntade resultat B2B: Arbetat fram en tydlig affärsplan och arbetsmetod för att laga arbetskläder. Knyta vårt första avtal med byggföretag/industri.

Planerat upplägg och genomförande

Planerat upplägg är att förlänga Sofies projektanställning för att kunna fortsätta med en proffsig kommunikation och marknadsföring. Detta ger Henning möjligheten att ägna sig åt hans specialkompetens försäljning för att nå B2B kunder.

Externa länkar

Repamera lagar kläder för privatpersoner online via postorder. Företag kan laga sina arbetskläder genom tjänsten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.