REKOSYS-Regionala och lokala kollektivtrafiksystem i integration

Diarienummer 2008-03155
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 1 675 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2013
Status Avslutat

Externa länkar