REKOSYS-Regionala och lokala kollektivtrafiksystem i integration

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 1 675 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03155

Statistik för sidan