REKOSYS-Regional and local public transportation systems in integration

Reference number
Coordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Funding from Vinnova SEK 1 675 000
Project duration November 2008 - December 2013
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-03155

Page statistics