Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regulatorisk översikt och utveckling av affärsmodell för autolog T cells-behandling vid cancer

Diarienummer
Koordinator TCER AB - Center for Molecular Medicine
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Vi har utvecklat ett nytt koncept kallat A-STAR, för användning av T-celler som nästa generations biologiska läkemedel. Man kan med denna metodik selektera och expandera tumör-selektiva T-celler ex vivo, för behandling av cancer. Syftet med projektet var att kartlägga det regulatoriska landskapet och att utveckla en trovärdig affärsmodell.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utarbetat en regulatorisk road map och kartlagt klassificering av vår produkt. Vidare har vi etablerat grunden till en affärsmodell för individ-anpassad T-cellstransfusion vid behandling av cancer. Förståelse av det regulatoriska landskapet och etablering av en trovärdig affärsmodell är avgörande och kommer styra framtida finansieringsbehov för att nå marknaden.

Upplägg och genomförande

TCER AB bygger på mer än 20 års forskning. Vi har spetskompetens inom molekylärbiologi och ytkemi samt inom immunologi och bedriver högkvalitativ forskning. Arbetet med att kartlägga de regulatoriska förutsättningarna för produkten har genomförts tillsammans med världsledande kliniska immunologer i nära samarbete med Scandinavian Development System. Etablering av en trovärdig affärplan och ekonomiska analyser har gjorts i samarbete med en extern internationellt mycket erfaren affärsutvecklare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04186

Statistik för sidan