Regional kraftsamling för industriell symbios inom Paper Province

Diarienummer 2017-03135
Koordinator The Paper Province
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

Kraftsamla för industriell symbios i Paper Province samt visualisera befintliga strömmar. Utreda och testa olika möjligheter, hinder och lösningar för industriell symbios.

Förväntade effekter och resultat

Kartläggningen, visualiseringen och samarbetet mellan de tretton partnerna kommer skapa en bra grund för fortsatt utveckling av det regionala industriell symbios-nätverket. Bättre förståelse för de hinder som finns för att i större utsträckning åstadkomma industriell symbios och hur dessa hinder kan övervinnas.

Planerat upplägg och genomförande

I ett första steg kommer en regional kartläggning av pågående samarbeten och befintliga fysiska resursflöden göras. Steg två är en fördjupad kartläggning och analys av samarbeten och utveckling, baserad på information från ingående aktörer i projektet. Utöver de utredningar som kommer genomföras på regional nivå och i den detaljerade studien kommer projektet att arbeta med identifiering och formulering av lösningar för att överbrygga tekniska och icke-tekniska hinder för utvecklingen av nya och befintliga samarbeten i regionen.

Externa länkar

Paper Province industriell symbios aktiviteter kommer samlas här.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.