Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Regional kraftsamling för industriell symbios inom Paper Province

Diarienummer
Koordinator The Paper Province
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Målsättningen var kraftsamling för industriell symbios i Paper Province genom ett antal aktiviteter. Dels mappning av rest- och sidoströmmar för att sedan utreda samt testa olika möjligheter, dels var det att se på hinder och lösningar för industriell symbios. Mappningen har dokumenterats i en databas med strömmar att utforska vidare samt en modell hur vi ska samla in ny data. Intervjuer för att samla information om symbiossamarbeten och aktörers tänkta roller i ett industriellt symbiosnätverk.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från mappningen av restströmmar har dokumenterats i en databas med olika potentiella strömmar att utforska vidare samt en modell hur vi ska samla in ny data från andra företag. Initiala aktörsträffar längs värdekedjan har genomförts och nya projekt initierats. En förväntad effekt av detta är att någon av restströmmarna kommer att kommersialiseras. Intervjuresultat med aktörers tänkta roller i ett regionalt industriellt symbiosnätverk kommer användas vid det fortsatta arbetet.

Upplägg och genomförande

Övergripande kartläggning av biologiska flöden gjordes genom att data samlades in från olika öppna databaser på internet. Visualisering av värdekedja, bruttoavverkning fram till färdig produkt, gjordes. Detaljerad kartläggning av restströmmar gjordes vid intervjuer och dokumenterades i en databas. Information om symbiossamarbeten har insamlats via intervjuer. Även workshops för att utvärdera lösningar har genomförts, samt test av designverktyget ”fånga din frågeställning”.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03135

Statistik för sidan