Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Regelverkshinder för innovativa lösningar för GC-vägar

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB
Bidrag från Vinnova 210 000 kronor
Projektets löptid september 2022 - december 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att tydliggöra regelverkshinder för användning av innovativa lösningar för utformning av GC-vägar, samt att visa hur sådana hinder kan lösas så att innovativa lösningar kan integreras i befintliga plan- och projekteringsprocesser. Detta görs genom att utgå från ett befintligt förfrågningsunderlag (FU) för en upphandlad entreprenad för att bygga gång- och cykelväg (GC-väg) och kartlägga vilka hinder som finns i regelverk för att FU hade kunnat öppna upp för att utföra GC-vägen med en alternativ, innovativ lösning med stora klimatfördelar, som upphöjd GC-väg i trä.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt fokuserar på en specifik lösning (GC-vägar i trä) och ett specifikt projekt (GC-väg längs Torsgatan i Skellefteå), men metodologin som tas fram kan användas för andra innovationer i framtiden. Metoden innebär en systematisk beskrivning av den alternativa lösningen som möjliggör en genomgående utvärdering av lösningens funktionalitet i en vägprojekteringskontext. Ett slags verifikat som kan visa beställare och vägprojektörer att konceptet är praktiskt genomförbart och kan erbjudas offentliga kunder.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i följande aktiviteter: - Framtagande av beskrivning av alternativ lösning - Projektering av alternativt, fiktivt, förfrågningsunderlag (FU) - Jämförande klimatanalys - Syntes och rapportskrivning - Projektledning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 oktober 2022

Diarienummer 2022-01676

Statistik för sidan