Reducering av ledtid för virtuell provning inom fordonsindustrin

Diarienummer
Koordinator Altair Engineering AB
Bidrag från Vinnova 2 160 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - december 2010
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI