Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Realtidsövervakning sätter ny standard för service och underhåll av industriportar

Diarienummer
Koordinator Dimon Systems AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet skulle utvärdera möjligheten att med IoT-teknik, kunna direktrapportera händelser och fel som kan inträffa med en automatisk dörr till användare och serviceleverantör. Vår prototyp av en IoT-lösning motsvarande både syfte och mål och presenterade realtidsinformation över dörrens status. Översatt till praktisk användning kan användaren arbeta proaktivt och förebygga eller förutse framtida fel, vilket sparar såväl tid som pengar genom snabbare service och kortare stillestånd.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom att koppla upp olika dörrfunktioner och testa dessa in-house, fick vi bekräftat att all respons på de händelser och uppkomna fel som skedde och kunde rapporteras och redovisas i realtid. Informationen presenterades online via en webbapplikation på dator, läsplatta och i smartphone, för att en användare och/eller en serviceleverantör kan agera därefter.

Upplägg och genomförande

Vi har tagit fram en prototyp bestående av hårdvara med tillhörande programvara, som övervakat och feldetekterat automatiken till slagdörrar. Hårdvaran har kommunicerat med en databas, vars mjukvara översatt och gjort informationen presentabel på dator, läsplatta och smartphone. Dörrautomatiken och prototypen har installerats i en Mock Up för att enkelt kunna testa och följa hela kedjan av realtidsinformation från händelse till användare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00499

Statistik för sidan