Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Realistisk verifiering av produktionsprocesser - Steg I

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 6 300 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport SR_HP_2010-02832_Realistic verification_en.pdf(pdf, 801 kB) (In English)

Syfte och mål

Målet med projektet är att sprida och öka vår kunskap om kopplingen mellan produktionsparametrar och produktegenskaper med hjälp av numerisk simulering och experimentell metodik i symbios. Målsättningen utvecklas genom frågor om ´distorsion´ och ´restspänningar´ för olika värmebehandlingsprocesser av kronhjul. Vi forskar om simulering och prediktering av skärkrafter vid bearbetning av gjutjärnsmaterial. De utkristalliserade forskningsfrågorna är strategiska då nya avancerade material införs, vilket en viktig möjliggörare för drivlinor med smart miljöpåverkan.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen för projektet har vi levererat utlovade virtuella verktyg och resultat i med arbetspaketeten: ´påverkan av processparametrar på kronhjulstillverkning´ och ´agenda för virtuell simulering av gjutjärn bearbetning innovation´. Resultaten visar på möjligheten att variera viktiga tillverknings- och materialparametrar via virtuell simulering med återkoppling till resulterande komponentegenskaperna samt bearbetningsparametrar. På så sätt möjliggörs en flexibilitet i produktionsprocessen. De fall som studerats är viktiga problem i industriproduktionen.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket: WPA inriktat mot inverkan av processparametrar på drivlinekomponenter, med delmålen om att utveckla verktyg för prediktion av formförändringar. WPB är fokuserat mot modellering/simulering av bearbetning, där vi utkristalliserat en innovationsagenda för skärbarhet i gjutjärnsmaterial. WPC är fokuserat mot projektledningen och samordningen av aktiviteterna i WPA och WPB. För att få ett framgångsrikt projekt betonar vi vikten av engagerad projektledning, som uttrycker tydliga mål och förväntningar till deltagarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-02832

Statistik för sidan