Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Radiotelefonisimulator med röstigenkänning och AI för träning av piloter

Diarienummer
Koordinator Bablio AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att dels utveckla en funktionell prototyp på ett träningshjälpmedel för piloter att träna på radiokommunikation och dels att validera marknaden för en sådan produkt och sätta lämplig affärsmodell. Vid slutet på projektet har samtliga delmål uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Bolaget har kunnat validera behovet genom intervjuer med såväl flyglärare, piloter, flygledare samt blivande piloter (elever på flygskola). Bolaget har också bestämt sig för affärsmodell samt utarbetat en lanseringsstrategi. Bolaget är inne på den andra iterationen av prototypen och fokuserar nu på nästa fas där utvärdering av prototypen sker tillsammans med piloter, flyglärare, flygelever och flygledare väntar.

Upplägg och genomförande

Bolaget har kunnat följa projektplanen ganska väl. Det som avvikit något från planen är tiden för att ta fram den funktionella prototypen där en del oförutsedda utmaningar bidragit till att den delen av projektet tagit betydligt mer tid och resurser i anspråk än planerat. Sammantaget har bolaget dock kunna hålla både projektplan och budget genom en omdisponering av tid och medel i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01113

Statistik för sidan