Radiotelefonisimulator med röstigenkänning och AI för träning av piloter

Diarienummer 2018-01113
Koordinator Bablio AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Det finns en stor brist på piloter världen över. Nya moderna verktyg så som simulatorer spelar en stor roll i att minska tid och kostnad för utbildningen och samtidigt öka kunskapskvalitén hos piloterna för ökad flygsäkerhet. En viktig och stor del av flygningen är radiokommunikation. Vi ämnar att utveckla världens första röstbaserade radiotelefonisimulator för piloter.

Förväntade effekter och resultat

Efter genomförandet av projektet ska bolaget att ha en färdig prototyp som utvalda piloter och flygtrafikledare får tillgång till att utvärdera och ge feedback på. Denna prototyp kommer också utgöra en viktig komponent för att bolaget ska hitta ytterligare finansiering från investerare.

Planerat upplägg och genomförande

Bolaget har enklare skisser och flöden som utvärderats med en flygskola och det finns en tydlig bild av hur en framtida produkt ska utformas. Följande aktiviteter kommer att genomföras inom ramen för projektet. - Validering av behov och marknad - Validering av affärsmodell - Prissättningsstrategi - Go to market strategi - Teknisk specifikation för produkten - Funktionell prototyp

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.