Racefox Run - Kom igång och spring utan skador.

Diarienummer 2017-04105
Koordinator Racefox (WeMeMove) - WEMEMOVE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet Racefox Run-kom igång och spring utan skador var att kartlägga löparskadors förekomst hos våra kunder samt sammanställa aktuell forskning inom området. Vidare var syftet att testa och utvärdera Racefox Run genom att rekrytera testlöpare och genomföra ett standardiserat träningsupplägg och under tiden göra tester och rörelseanalyser på dessa testpersoner, för utveckling av appen. Erfarna fysioterapeuter har också intervjuats inom ramen för projektet med syfte att bättre förstå hur löparskador uppkommer och hur rehabiliteringen av dessa genomförs.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev 2 testlöpgrupper med totalt 24 personer som deltog. Samtliga deltagare analyserades utifrån insamlad rörelsedata och gav en ökad reliabilitet och validitet för att ett 10 minuters löptest, oberoende av underlag och terräng är tillräckligt för att kartlägga en persons rörelsemönster vid löpning. Detta ger Racefox ökad trovärdighet vid utformning av individualiserade träningsprogram. Att individualisera träningsprogram gör också att både personens rörelsemönster, motivation och skadehistorik i framtiden kommer kunna beaktas.

Upplägg och genomförande

Tester genomfördes under 2 månaders tid med testlöpgrupperna. Data som samlades in analyserades därefter och slutsatsen drogs att ett 10 minuters löptest är tillräckligt reliabelt och valid för att göra en bedömning av en individs rörelsemönster vid löpning, vilket kommer byggas in i den fortsatta utvecklingen av appen. Genom de intervjuer som genomförts har vi ökat kunskapen om vikten av vilka skador som oftast drabbar löpare och vilka de vanligaste åtgärderna är, vilket också hjälpt oss med utveckling av löpappens skadeförebyggande delar.

Externa länkar

Racefox är din personliga digitala löpcoach.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.