Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Racefox Run - Kom igång och spring utan skador.

Diarienummer
Koordinator Racefox (WeMeMove) - WEMEMOVE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet Racefox Run-kom igång och spring utan skador var att kartlägga löparskadors förekomst hos våra kunder samt sammanställa aktuell forskning inom området. Vidare var syftet att testa och utvärdera Racefox Run genom att rekrytera testlöpare och genomföra ett standardiserat träningsupplägg och under tiden göra tester och rörelseanalyser på dessa testpersoner, för utveckling av appen. Erfarna fysioterapeuter har också intervjuats inom ramen för projektet med syfte att bättre förstå hur löparskador uppkommer och hur rehabiliteringen av dessa genomförs.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet blev 2 testlöpgrupper med totalt 24 personer som deltog. Samtliga deltagare analyserades utifrån insamlad rörelsedata och gav en ökad reliabilitet och validitet för att ett 10 minuters löptest, oberoende av underlag och terräng är tillräckligt för att kartlägga en persons rörelsemönster vid löpning. Detta ger Racefox ökad trovärdighet vid utformning av individualiserade träningsprogram. Att individualisera träningsprogram gör också att både personens rörelsemönster, motivation och skadehistorik i framtiden kommer kunna beaktas.

Upplägg och genomförande

Tester genomfördes under 2 månaders tid med testlöpgrupperna. Data som samlades in analyserades därefter och slutsatsen drogs att ett 10 minuters löptest är tillräckligt reliabelt och valid för att göra en bedömning av en individs rörelsemönster vid löpning, vilket kommer byggas in i den fortsatta utvecklingen av appen. Genom de intervjuer som genomförts har vi ökat kunskapen om vikten av vilka skador som oftast drabbar löpare och vilka de vanligaste åtgärderna är, vilket också hjälpt oss med utveckling av löpappens skadeförebyggande delar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04105

Statistik för sidan