Rabble Genius - en innovativ plattform för tidsmedveten och hållbar konsumtion

Diarienummer 2017-04304
Koordinator RABBLE COMMUNICATIONS AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att beta-lansera tjänsten Rabble Genius , en plattform för konsumenter i en digital miljö som möjliggör ”smartare”, tidsmedveten och hållbar konsumtion. Med Rabble Genius ämnar vi att skapa en tjänst som låter konsumenten shoppa online utan onödig tidsåtgång, stress, impulsköp och icke fullständig information. Konsumenten anger ”vad” och inom vilka tidsramar den vill konsumera. Rabble Genius notifierar sedan aktivt konsumenten när timing och förutsättningar är som mest gynnsamma för inköp i form av ett konkret inköpsförslag.

Förväntade effekter och resultat

Med Rabble Genius kan konsumenten planera sina inköp i lugn och ro och får genom bevakningsdynamiken mer tid att tänka till kring sina inköp och kan genomföra köpet när det är som mest gynnsamt. Med Rabble Genius blir det enklare och mer naturligt att göra hållbara val i vardagen. Målet är att varje köpförslag ska komma med en hållbarhetsskala samt i förekommande fall lyfta fram alternativa mer hållbara köpvägar. Grundkonceptet med "bevakning" har potential att på sikt genom utveckling och påbyggnad underbygga ett stort antal nya projekt inom hållbar konsumtion.

Planerat upplägg och genomförande

Vi vill initiellt utreda tekniska och designmässiga förutsättningar med fokus på enkelhet och användbarhet för konsumenten. När en grundläggande struktur för plattformen är etablerad undersöker vi sedan de marknadsmässiga förutsättningarna genom konsumentintervjuer samt djupgående dialog med potentiella samarbetspartners inom prisjämförelser, online-affiliate samt utvalda större merchants. Vi tar även fram en konkret plan för ”go to market”. Projektet avslutas med en beta-lansering av Rabble Genius i skarp konsumentmiljö.

Externa länkar

www.rabble.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.