Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rabble Genius - en innovativ plattform för tidsmedveten och hållbar konsumtion

Diarienummer
Koordinator RABBLE COMMUNICATIONS AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med Rabble Genius var att skapa "en innovativ plattform for tidsmedveten och hållbar konsumtion". Genom att ha kodad, beta-testat och beta-lanserat en stor del av funktionaliteten som beskrivits i projektplanen har vi uppfyllt de satta målen med projektet. Beta-lanseringen har inkluderat ett personligt inlogg med bevakningar på nivåerna varumärke, butik och produktkategori, notifikationer genom push och email utifrån bevakningar samt guidning och uppmärksammande på hållbara alternativ för konsumtion gentemot konsument.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom att beta-testa samtliga utvecklade delar av projektet har vi fått en djupare förståelse för hur utformning ska ske vid beta-lansering samt skarp lansering av Rabble Genius. Vi förväntar oss att se hur Rabble Genius bidrar till en mer effektiv konsumentmarknad genom ökad transparens kring pris och hållbarhet och där överkonsumtion till stor del kan undvikas av konsumenter genom att bättre kunna planera sina inköp.

Upplägg och genomförande

Efter att ha upprättat en teknisk specifikation gjordes utredningar av de marknadsmässiga förutsättningarna gällande datainsamling och partnerskap. Därefter togs ramar för projektets utformning fram parallellt med en juridisk utredning kring immaterialrätt och GDPR-kompatibilitet. Efter användartester och dellanseringar av betor formade vi produkten utefter lärdomar och de förutsättningar som fanns. Slutligen lanserade vi funktionerna i betamiljö mot ett begränsat antal konsumenter samt lanserade delar av dessa i skarp miljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04304

Statistik för sidan