R2B - Kurs för doktorander i kommersialisering och nyttiggörande av forskning

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 1 665 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04712

Statistik för sidan