R2B - Course in commersilization for PhD students

Reference number
Coordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Funding from Vinnova SEK 1 665 000
Project duration June 2009 - September 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04712

Page statistics