QualityWBPs - innovativa behandlingar och lim för hög kvalitet, hållbara träbaserade paneler

Diarienummer 2015-04825
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Linnéuniversitetet, Växjö
Bidrag från Vinnova 1 649 734 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2015-09-16

Syfte och mål

Det övergripande målet för Kvalitets WBPs projektet är att skapa en innovativ tvärvetenskaplig forskningssamarbete för mer hållbar användning av naturresurser och utveckling av miljövänliga, mervärde träbaserade produkter.

Förväntade effekter och resultat

Quality-WBPs kommer att etablera ett internationellt samarbete för att reda ut ett problem i träbaserade panelindustrin genom att förbättra hygroskopicitet och dimensionsstabilitet av panelerna. På lång sikt kommer Kvalitets WBPs inrätta ett nära samarbete mellan forskningsinstitut och den privata sektorn att producera högkvalitativa träskivor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet (Kvalitets WBPs) kommer att starta i början av 2016. Huvuddelen av forskningen kommer att genomföras i Linnéuniversitetet. University of Göttingen kommer att utveckla och tillhandahålla en innovativ lim formel för träbaserade skivor. Projektet samlar expertis från två forskargrupper med samarbete med den privata sektorn (IKEA).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.