Quality Innovation Award 2017

Diarienummer 2018-00738
Koordinator STIFT INSTITUTET FÖR KVALITETSUTVECKLING (SIQ) - SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - mars 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till företag, organisationer eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och haft utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov. Målet är att utmärkelsen ska utvecklas ytterligare för att omfatta flera länder. SIQ svarar för den svenska representationen sedan 2011. SIQs partners i Sverige är Innovationsmyndigheten VINNOVA och Deloitte Sverige båda medlemsorganisationer i SIQ.

Förväntade effekter och resultat

Genom att driva Quality Inovation Award uppmärksammas framgångsrika innovationer varvid dels innovatörerna lyfts fram för att inspirera andra att tro på sina idéer och våga ta steget och ta nästa steg från en idé till innovation.

Planerat upplägg och genomförande

Inom Quality Innovation finns det finns åtta tävlingskategorier och alla kan delta: 1.Mikroföretag 2.Små och medelstora företag 3.Stora företag 4.Offentlig sektor och ideella organisationer 5.Innovationer inom utbildning och skola 6.Innovationer inom vård och omsorg 7.Potentiella innovationer. Innovation som till exempel väntar på finansieringsbeslut för att förverkligas. 8.Innovation inom hållbar utveckling social, miljö, ekonomisk Innovationen beskrivs kort och utvärderas av utbildade examinationer varvid en domarkommitté sen beslutar om utdelande.

Externa länkar

Quality Innovation Award beskrivs på SIQs hemsida (www.siq.se) där även ansökningshandlingar finns.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.