Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Quality Innovation Award 2017

Diarienummer
Koordinator STIFT INSTITUTET FÖR KVALITETSUTVECKLING (SIQ) - SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med Quality Innovation Award är att identifiera innovationer och lyfta fram innovatörer för att dels premiera dem och även att indirekt inspirera andra att våga tro på sina idéer. Fem innovationer har premierats och pris och diplom har delats ut i en ceremoni vid Moderna Museet i Stockholm. En pressrelease med resultatet har också skickats ut.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fem innovationer har premierats och pris och diplom har delats ut i en ceremoni vid Moderna Museet i Stockholm. En pressrelease med resultatet har också skickats ut. Vinnarna 2017 är: BipOn: ”BIP Built in progress för full spårbarhet genom hela värdekedjan” Kivra: ”Den digitala brevlådan” Trafikkontoret i Göteborgs Stad: ”Smarta leveranser Stadsleveransen” Eskilstuna Elektronikpartner: ”Induktionslisten effektivt montage av väggskivor” AP&T: ”Produktionslinje för flexibel formning av höghållfast aluminium”

Upplägg och genomförande

Quality Innovation Award har åtta kategorier inom vilka innovationer utvärderas. Under 2017 lyckades vi fördubbla antalet sökande och priser har deltats ut i fem av kategorierna under stor uppmärksamhet. Vinnarna är mycket hedrade och det hjälper dem stort att göra sina innovationer mer kända och därmed indirekt även inspirera andra.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 mars 2018

Diarienummer 2018-00738

Statistik för sidan