Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Quality Innovation Award 2017

Reference number
Coordinator STIFT INSTITUTET FÖR KVALITETSUTVECKLING (SIQ) - SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling
Funding from Vinnova SEK 225 000
Project duration January 2018 - March 2018
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med Quality Innovation Award är att identifiera innovationer och lyfta fram innovatörer för att dels premiera dem och även att indirekt inspirera andra att våga tro på sina idéer. Fem innovationer har premierats och pris och diplom har delats ut i en ceremoni vid Moderna Museet i Stockholm. En pressrelease med resultatet har också skickats ut.

Expected results and effects

Fem innovationer har premierats och pris och diplom har delats ut i en ceremoni vid Moderna Museet i Stockholm. En pressrelease med resultatet har också skickats ut. Vinnarna 2017 är: BipOn: ”BIP Built in progress för full spårbarhet genom hela värdekedjan” Kivra: ”Den digitala brevlådan” Trafikkontoret i Göteborgs Stad: ”Smarta leveranser Stadsleveransen” Eskilstuna Elektronikpartner: ”Induktionslisten effektivt montage av väggskivor” AP&T: ”Produktionslinje för flexibel formning av höghållfast aluminium”

Planned approach and implementation

Quality Innovation Award har åtta kategorier inom vilka innovationer utvärderas. Under 2017 lyckades vi fördubbla antalet sökande och priser har deltats ut i fem av kategorierna under stor uppmärksamhet. Vinnarna är mycket hedrade och det hjälper dem stort att göra sina innovationer mer kända och därmed indirekt även inspirera andra.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 27 March 2018

Reference number 2018-00738

Page statistics