Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Quality Innovation Award 2016

Diarienummer
Koordinator STIFT INSTITUTET FÖR KVALITETSUTVECKLING (SIQ) - Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ
Bidrag från Vinnova 175 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att över tid bidra till att öka antalet innovationer, förbättra nivån på innovationer och att synliggöra innovationer nationellt och internationellt. Projektet Quality Innovation Award 2016 har uppfyllt sitt syfte genom att aktivt sprida budskapet om innovation, kunskapen och lärandet om vad som kännetecknar en framgångsrik innovation samt genom att visa upp föredömen. Projektet har även bidragit till att visa upp svenska innovationer på den internationella arena.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har skapat möjlighet för deltagande organisationer och företag att jämföra sin innovation med andra, nationellt och internationellt samt i olika branscher. Projektet har också skapat möjlighet att synliggöra sin innovation och få ett erkännande. Genom utvärderingsprocessen så har också deltagande organisationer och företag fått ett externt perspektiv och återkoppling på sin innovation samt möjligheten att träna och förbättra förmågan att sälja sin innovation genom att göra ansökningen.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i tid enligt ursprunglig tidsplan och upplägg och avslutades med den nationella ceremonin på Moderna muséet i Stockholm i slutet på januari 2017 samt den internationella ceremonin i Prag i mitten på mars 2017. Uppläget och planen fungerade väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2017

Diarienummer 2016-05541

Statistik för sidan