Quality Innovation Award 2016

Reference number 2016-05541
Coordinator STIFT INSTITUTET FÖR KVALITETSUTVECKLING (SIQ) - Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ
Funding from Vinnova SEK 175 000
Project duration September 2016 - June 2017
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet är att över tid bidra till att öka antalet innovationer, förbättra nivån på innovationer och att synliggöra innovationer nationellt och internationellt. Projektet Quality Innovation Award 2016 har uppfyllt sitt syfte genom att aktivt sprida budskapet om innovation, kunskapen och lärandet om vad som kännetecknar en framgångsrik innovation samt genom att visa upp föredömen. Projektet har även bidragit till att visa upp svenska innovationer på den internationella arena.

Expected results and effects

Projektet har skapat möjlighet för deltagande organisationer och företag att jämföra sin innovation med andra, nationellt och internationellt samt i olika branscher. Projektet har också skapat möjlighet att synliggöra sin innovation och få ett erkännande. Genom utvärderingsprocessen så har också deltagande organisationer och företag fått ett externt perspektiv och återkoppling på sin innovation samt möjligheten att träna och förbättra förmågan att sälja sin innovation genom att göra ansökningen.

Planned approach and implementation

Projektet genomfördes i tid enligt ursprunglig tidsplan och upplägg och avslutades med den nationella ceremonin på Moderna muséet i Stockholm i slutet på januari 2017 samt den internationella ceremonin i Prag i mitten på mars 2017. Uppläget och planen fungerade väl.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.