Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

QUALITY - Avancerad kvalitetssäkring av svetsade och limmade förband

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med att utveckla en teknik och utrustning för kvalitetssäkring av fogade komponenter är att erbjuda den svenska industrin en fördel och en konkurrenskraft mot internationell industri inom tillverkning av sammanfogade strukturer. * ökad kunskap inom kvalitetssäkring. * Förbättrad konkurrenskraft och hållbar tillverkning. * Möjliggöra ytterligare införande av lättviktsmaterial. Den avsedda produkten, en ny utrustning och metod för oförstörande provning, behöver inte motiveras som tvärfunktionella inom olika affärsområden då den kan användas inom flera sektorer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Mätsystemet kan möjliggöra fullständig genomsökning av de invändiga defekterna i förbanden och förbättra bedömningen av kvaliteten. En online detektering kommer att möjliggöra en ny era av kvalitetssäkring, med möjlighet att förbättra kvaliteten direkt i processen. Så länge provningen är beroende av mänsklig bedömning, kan fel förväntas att uppstå och det är omöjligt att nå tillverkningsprocessens fulla potential. Resultaten kommer att öka verksamheten inom kvalitetssäkring och på så vis möjliggöra mer optimerade produkter med förbättrad hållbarhet och konkurrenskraft.

Upplägg och genomförande

Projekt syftar till att undersöka potentialen av laser ultraljud som ett modernt verktyg för automatiserad oförstörande provning för kvalitetssäkring av svetsade och limmade förband. Avsikten är att göra det möjligt att använda den tekniken i serieproduktion samt ett verktyg för provningsingenjörer. I det inledande arbetet kommer olika typer av material, fogtyper, processer och diskontinuiteter provas för att täcka de många behoven som finns hos olika intressenter. Det för att framgångsrikt kunna utöka konsortiet i uppföljningsprojekt i detta projektprogram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00769

Statistik för sidan