QLFR Artifical Intelligence

Diarienummer 2018-00884
Koordinator QLFR Artifical Intelligence AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Vi har lyckats bevisa att man kan spara en hel del tid med hjälp av vår produkt. Många vi har intervjuat har sagt att de lyckats spara 20 timmar per person, medan andra säger att det nog ligger närmare 10 timmar. De allra flesta av våra kunder har sett vårt verktyg som mycket positivt, och deras ROI har i regel varit positiv. Vi hade som mål att ha 500-1000 säljteams i maj 2018, och ligger nu på 50 stycken. Även fast det gått bra, så tror vi hade kunnat få fler kunder med en större säljstyrka och större budget.

Resultat och förväntade effekter

Vi har under våren och sommaren fortsatt att utveckla produkten, och har lyckats knyta till oss runt 50 kunder, från 5 olika länder. Initiala resultat har varit mycket lovande, och många säljare har uttryckt att de lyckats spara en hel del tid och lyckats sälja mer med hjälp av oss. Det faktum att vi redan har lyckats sälja till företag utanför Sverige tycker vi är framförallt roligt, och visar på en stor potential för framtiden.

Upplägg och genomförande

Vi har lärt oss mycket om hur ett företag bedömer kvalitén på sina potentiella kunder. Informationsinhämtning av prospekteringsdata samt gruppering och sortering av denna har legat till grund för projektets framgång, och där känner vi att vi gjort särskilt stora framsteg. Alla källor vi anser rimliga täcker vi nu in på ett effektivt sätt. Matchningsalgoritmen har blivit betydligt effektivare och ger i nulägen väldigt få false positives. Nästa steg ligger i att vaska fram de guldkorn som vi i dagsläget kan missa.

Externa länkar

Hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.