QLFR Artifical Intelligence

Diarienummer 2018-00884
Koordinator QLFR Artifical Intelligence AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Qualifier är en internetbaserad produkt som med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning syftar till att effektivisera och automatisera en idag manuell prospekteringsprocess av potentiella kundkontakter. Om algoritmen är effektiv är vår hypotes att vi kan åstadkomma en tidsbesparing och effektivisering om ca 20 arbetstimmar per säljare per vecka som aktivt arbetar med prospektering inom B2B-försäljning. Målet med projektet är att algoritmen ska tas fram och kunna implementeras globalt för att spara just dessa 20 arbetstimmar per vecka per säljare.

Förväntade effekter och resultat

Om algoritmen blir så pass effektiv som vi tror, så tror vi att produkten kommer användas globalt av hundratusentals säljteams världen över, och vi tror att vi kan arbeta med 500-1000 säljteams inom bara ett år. Med hjälp av den tidsbesparing vi kommer kunna ge dem så kommer vi effektivisera säljteam världen över och hjälpa företag att öka sin försäljning markant.

Planerat upplägg och genomförande

1) Kartläggning av befintliga processer och vad som utgör grunden för ett lyckat resultat. Momentet syftar till att grundligt förstå våra befintliga användares nuvarande beteende och manuella säljprocess; hur definierar användaren en bra potentiell kund? 2) Informationsinhämtning av prospekteringsdata med hjälp av data crawling från publika källor. Gruppera och strukturera datan i olika kategorier utifrån kundens behovsanalys. 3) Iterera på algoritmen till att våra befintliga kunder och vi själva ser att 20 timmar per vecka per säljare sparas in.

Externa länkar

Vår webbsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.