Purplepoint

Diarienummer 2017-05072
Koordinator Machine2Machine Solutions AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att göra en genomförbarhetsstudie för IoT-produkten Purplepoint och dokumentera denna i en affärsplan. Detta har nu gjorts och kommer att exekveras med start hösten 2018.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är en affärsplan som beskriver en tillväxtplan för produkten Purplepoint. Vi kommer att använda den för att söka finansiering från externa investerare och offentliga stödprogram. Om den kan exekveras är planen att marknadsintroducera en produkt som kan stärka svensk och europeisk konkurrenskraft i industrin.

Upplägg och genomförande

Affärsmodellering har gjorts för de primära kundsegmenten. Kundintervjuer och övergripande marknadsundersökning samt konkurrentanalys har utförts främst på den europeiska marknaden. En genomgripande utvecklingsplan för att färdigställa tekniken har utformats, och intäktsmodell och prissättning har analyserats. En patentanalys har gjorts i form av en "freedom-to-operate"-dokumentation. Den övergripande planen har beskrivits i en affärsplan med hjälp av Jönköping Science Park.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.