Purplepoint

Diarienummer 2017-05072
Koordinator Machine2Machine Solutions AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Pågående

Syfte och mål

I en tid av snabb teknisk utveckling har vi bara sett början på Sakernas Internet - visionen att alla produkter och enheter får sin egen identitet och är ständigt uppkopplade. Dessa trender har drivit M2M Solutions passion för att innovera för att stärka våra kunders konkurrenskraft och skapa lösningar med artificiell intelligens (AI) för att optimera energianvändningen och minimera avfall. Med vår produkt Purplepoint har vi för avsikt att inte bara samla in data, utan också använda proaktiva AI-algoritmer för att förutse framtida status och händelser för produkter och enheter.

Förväntade effekter och resultat

Förstudien skall resultera i en fördjupad affärsplan där produktens kommersiella och tekniska förutsättningar utreds och valideras. Om gynnsamma förutsättningar föreligger, skall genomförandet leda till ökad konkurrenskraft, ökade exportmöjligheter och tillkommande kvalificerade arbeten i regionen.

Planerat upplägg och genomförande

M2M Solutions kommer under fas 1-projektet att genomföra en grundlig genomförbarhetsstudie för att nå marknaden genom att: - Validera kommersiell genomförbarhet - Utvärdera juridiska och immateriella äganderättigheter och utföra djupa riskanalyser - Identifiera nyckelpartners för fas 2-projekt, t.ex. industriföretag, teknikleverantörer, universitet och IT-utvecklare. - Analysera ekonomisk / finansiell genomförbarhet för produkten i givna potentiella demonstrationsfall.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.