Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Purplepoint

Diarienummer
Koordinator Machine2Machine Solutions AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att göra en genomförbarhetsstudie för IoT-produkten Purplepoint och dokumentera denna i en affärsplan. Detta har nu gjorts och kommer att exekveras med start hösten 2018.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är en affärsplan som beskriver en tillväxtplan för produkten Purplepoint. Vi kommer att använda den för att söka finansiering från externa investerare och offentliga stödprogram. Om den kan exekveras är planen att marknadsintroducera en produkt som kan stärka svensk och europeisk konkurrenskraft i industrin.

Upplägg och genomförande

Affärsmodellering har gjorts för de primära kundsegmenten. Kundintervjuer och övergripande marknadsundersökning samt konkurrentanalys har utförts främst på den europeiska marknaden. En genomgripande utvecklingsplan för att färdigställa tekniken har utformats, och intäktsmodell och prissättning har analyserats. En patentanalys har gjorts i form av en "freedom-to-operate"-dokumentation. Den övergripande planen har beskrivits i en affärsplan med hjälp av Jönköping Science Park.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05072

Statistik för sidan