Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Provtillverkning av Bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 485 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - april 2014
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport SR_HP_2013-01272_3Dlite_en.pdf(pdf, 319 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att provtillverka en stor komplex barande fordonsstuktur for att utvardera hur snabbt man kan till lagt pris kan tillverka denna med 3DLiteteknologi. Vi har valt Volvo Buss bakstam till city bussar. Samliga mål uppnåddes i projektet men tillverkning av bakstammen pga design (stylingandring) pa bussen forskjuts till senare delen av hosten 2014

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utforts i 3 steg: 1.Utformning av bakstammen med malet en stor modul som levereras fran underleverantoren Masterform AB. 2.Testning av skumfyllnadsteknologin och hur bakstammen skall kunna anpassas for teknologin 3.Tillverkning av bakstammen Resultatet ar att teknologin fungerade och produktioncykeltiden blev ca 3min for fyllning av sandwichmaterialet. Jamfort med kolfiberstruktur lika stark och styv men till mycket lagre kostnad . Bakstammen - blir dock tyngre men latt tillrackligt for Volvos viktmal. Den slutliga produkten tillverkas senare i host 2014

Upplägg och genomförande

Projektet har utforts i 3 steg: 1.Utformning av bakstammen med malet en stor modul som levereras fran underlevarantoren MasterformAB. Dock ar bak och sidorutor ej monterde utan slutmontering av dessa sker hos Volvo buss. Speciellt viktigt ar ar omradet fogning/limning samt fixering med fastelement mot taket och rolloverbalkar 2.Testning av skumfyllnadsteknologin och hur bakstammen skall kunna anpassas for teknologin 3.Tillverkning av bakstammen Lampligt upplagg enligt de inblandede parterna

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-01272

Statistik för sidan