Prototypsystem för massiv MIMO i de nya frekvensbanden för 5G

Diarienummer 2016-01845
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 122 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juli 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Forsknings- och innovationsprojekt 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stärka kompetensen inom 5G massiv MIMO (multiple-input multiple-output) och då specifikt för millimetervågssystem, ett område med stark konkurrens men också med stark svensk kompetens. Vårt mål är att designa och bygga en komplett testbädd för 5G MIMO i 28 GHz-bandet. Projektet inkluderar övergripande systemarkitektur, design av sub-system för RF-blocken och mjukvaruradio-baserade basbandsblock.

Förväntade effekter och resultat

Framtagande av testbäddar utgör ett väsentligt steg för att utveckla och verifiera nya kommunikationsteknologier. Det framtagna prototypsystemet kommer att utgöra ett kraftfullt verktyg för att undersöka nya forskningsområden för Lunds Universitet. Det kommer också användas som en plattform för produktutveckling inom Sony Mobile. Detta samarbetsprojekt kommer således att innebära att nyckelkompetens kan vidareutvecklas och bibehållas, både inom akademi och industri, och bidra till att Sverige framgent kan innea en ledande ställning inom 5G-utvecklingen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet basers på ett tätt samarbete mellan Sony Mobile och institutionen för elektro- och informationsteknik vid Lunds Unviersitet, och innefattar expertis inom både trådlös kommunikation och elektroniksystem. Arbetet kommer att utföras inom fyra arbetspaket. Systemarkitektur kommer att tas fram gemensamt, Sony Mobile har därefter huvudansvar för att ta fram RF-block och EIT har huvudansvar för den digitala basbandsdelen. Slutligen görs integration och demonstration gemensamt, med den existerande testbädden för massiv MIMO, LuMaMi, vid EIT som en viktig baskomponent.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.