Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Projektbeskrivning aktivitet för Maker Tour på mässan Leva & Fungera

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN TEKNISKA MUSEET - Tekniska museet
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Med en närvaro av Maker Tour på mässan Leva & Fungera erbjuds en upplevelse och aktiviteter som kopplar an till ett eget skapande med syfte att väcka nyfikenhet för teknik, naturvetenskap och innovationer. Med fokus på digitala hjälpmedel för framtiden och nya innovationer bjuds brukaren in för att tillsammans med oss skapa och förverkliga tankar och idéer kring behov och utveckling av digitala hjälpmedel för framtiden. Detta är ett sätt att lyfta fram ett potentiellt samarbete mellan brukare och producenter. Mål: brukarna inspirerades kring att själva skapa egna hjälpmedel.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet var över förväntan - aktiva deltagare och stor interaktion.

Upplägg och genomförande

Maker Tour arbetar med taktila material där vi låter deltagare i våra aktiviteter uppfinna, skapa och förverkliga sina idéer. På mässan Leva & Fungera skapade vi en prototypverkstad, dit besökare kunde komma för en stunds aktivt skapande. Vi hade två makerpedagoger på plats och gav besökare en möjlighet att arbeta en stund med händerna och i bästa fall skapa uppslag till morgondagens innovationer. Med hjälp av wellpapp, mikrodatorer, ljussensorer och gammal hederlig häftmassa kunde besökare få utlopp för kreativa förslag och idéer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 mars 2019

Diarienummer 2019-02169

Statistik för sidan