Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Projektbeskrivning aktivitet för Maker Tour p

Reference number
Coordinator STIFTELSEN TEKNISKA MUSEET - Tekniska museet
Funding from Vinnova SEK 30 000
Project duration March 2019 - April 2019
Status Completed

Purpose and goal

Med en närvaro av Maker Tour på mässan Leva & Fungera erbjuds en upplevelse och aktiviteter som kopplar an till ett eget skapande med syfte att väcka nyfikenhet för teknik, naturvetenskap och innovationer. Med fokus på digitala hjälpmedel för framtiden och nya innovationer bjuds brukaren in för att tillsammans med oss skapa och förverkliga tankar och idéer kring behov och utveckling av digitala hjälpmedel för framtiden. Detta är ett sätt att lyfta fram ett potentiellt samarbete mellan brukare och producenter. Mål: brukarna inspirerades kring att själva skapa egna hjälpmedel.

Expected effects and result

Resultatet var över förväntan - aktiva deltagare och stor interaktion.

Planned approach and implementation

Maker Tour arbetar med taktila material där vi låter deltagare i våra aktiviteter uppfinna, skapa och förverkliga sina idéer. På mässan Leva & Fungera skapade vi en prototypverkstad, dit besökare kunde komma för en stunds aktivt skapande. Vi hade två makerpedagoger på plats och gav besökare en möjlighet att arbeta en stund med händerna och i bästa fall skapa uppslag till morgondagens innovationer. Med hjälp av wellpapp, mikrodatorer, ljussensorer och gammal hederlig häftmassa kunde besökare få utlopp för kreativa förslag och idéer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 27 March 2019

Reference number 2019-02169

Page statistics