Projektberedning inom IMT, Chengdu, Kina

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 28 000 kronor
Projektets löptid mars 2008 - mars 2008
Status Avslutat

Externa länkar