Preparation for project within IMT

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Funding from Vinnova SEK 28 000
Project duration March 2008 - March 2008
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-00568

Page statistics