Produktionsoptimering av komplexa och dynamiska processer

Diarienummer 2015-02421
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - spring 2015

Syfte och mål

Resurseffektiva och flexibla processer för snabba kvalitetsbyten och kvantitetsomställningar som är anpassade till kundens behov har blivit typiska kännetecken för och utvecklingstrender inom svensk processindustri. Resultatet är processer som behöver genomföra produktionsomställningar och samtidigt upprätthålla hög tillgänglighet, produktivitet och resurseffektivitet för bibehållen konkurrenskraft. Projektet fokuserar på metoder för optimering för resurseffektivisering, flexibilitet och produktionsomställningar.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt har tre bidrag till PiiA: utvecklingen av ny PiiA-teknik, samarbete med SME för mjukvaruutveckling och införandet av PiiA-teknik för bättre konkurrenskraft inom svensk processindustri.
- Metodik med tillhörande metoder för processoptimering med avseende på resurseffektivisering och flexibilitet med fokus på komplexa processer.
- Ett optimeringsverktyg för processimulatorer.
- Metodik och verktyg för dynamisk optimering av separationssteg.
- Generell verktygskedja för processoptimering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket enligt nedan:
WP1 - Optimering av komplexa processer. Arbetspaketet fokuserar på att utveckla och anpassa metoder och verktyg för resurseffektiv produktion och flexibilitet.
WP2 - Optimering av dynamiska processer. Arbetspaketet kommer att ta fram en generell metodik för dynamisk processoptimering av satsvisa separationssteg.
WP3 - Utveckling av optimeringsverktyg. Huvudresultatet är en ny verktygskedja för processoptimering. även utveckling av två specialverktyg kommer att genomföras som direkta resultat från WP1 och WP2.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.