Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Produktionsoptimering av komplexa och dynamiska processer

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet som har studerat produktionsoptimering utgående från två olika fall; komplexa processer med många enhetsoperationer och dynamisk omställning av ett processteg. Optimering av komplexa processer har utgått från en fallstudie vid Perstorp och en förstudie har redan resulterat i en 2%-ig ökad produktion, vilket gör att projektet har redan betalt sig. Optimering av dynamiska processer har fokuserats på satsvis separation och har fått stort internationell genomslag. Även en ny version av open-source verktyget JModelica.org har tagits fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har tagit fram verktyg och metodik för procesindustriell produktionsoptimering som har visat sig vara mycket användbara, Perstorp har redan gjort 2-ig produktionsökning, nästa 8-siffrig intäkt per år. Projektet har varit exceptionellt produktivt både i form av publikationer och kompetensuppbyggnad och i form av lyckade industriella implementeringar och verifieringar. Verksamheten och projektresultaten finns dokumenterade i 11 vetenskapliga publikationer och i 6 rapporter och avhandlingar.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som tre parallella arbetspaket. Arbetspaket 1 och 2 har utgått ifrån de industriella problemställningarna och valt teknik där efter. Paket 1 har utgått ifrån ASPEN som modelleringsplattform och byggt upp en optimeringsmiljö runt denna. Paket 2 och 3 har varit baserat på JModelica.org. Detta har inneburit att projektet har gett relevanta industriella lösningar tidigt i projektet samt att samarbetet mellan akademi och processindustri har varit mycket aktivt. Det är först i slutet som arbetspaketen har kopplats ihop.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02421

Statistik för sidan