Produktionsklusterkonferensen 2019

Diarienummer 2018-04764
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Tillverkning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att genomföra produktionsklusterns årliga konferens den 22 och 23 maj 2019 i Katrineholm. Konferensen är sedan 10 år tillbaka en mötesplats för forskning och innovation inom produktionsteknik i Sverige. Under två dagar samlas över 200 personer för att ta till sig de senaste forskningsresultaten inom områden som digital tillverkning, produktionsledning, formning, fogning, montering, komponenttillverkning, ytbehandling och logistik.

Förväntade effekter och resultat

Resultatpresentationer från pågående och genomförda projekt kopplade till ovanstående områden. Dessutom en rapport från pågende strategiarbete där produktionsklusten och Produktion2030:s expertgrupper samverkar. Även projekt från Produktion2030:s utlysning 10 ”Nya tjänster för tillverkande industri” kommer slutpresenteras vid konferensen. Lika viktigt som resultatpresentationerna är att konferensen skapar mötesplatsen där produktionstekniker, forskare från akademi, institut och industri, leverantörer och andra produktionsintresserade samlas.

Planerat upplägg och genomförande

Konferensen genomförs under två dagar med omväxlande parallella sessioner och gemensam samling. Konferensen organiseras i samverkan mellan Produktionsklustrens Management Group, RISE och Produktion2030.

Externa länkar

Produktionsklustrens hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.