Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Produktionsklusterkonferensen 2019

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Tillverkning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Den 22 23 maj 2019 hölls Produktionsklustrens årliga konferens för 10 gången. Konferensen är en nationell mötesplats för forskning och innovation inom produktionsteknik Över 200 personer samlades för att ta till sig de senaste forskningsresultaten inom produktion. Men lika viktigt som resultatpresentationerna är att konferensen var en mötesplats för produktionstekniker, forskare från akademi, institut och industri, leverantörer och andra produktionsintresserade att samlas.

Resultat och förväntade effekter

Presentationerna gjordes i parallella sessioner kopplat till olika kluster. Dessutom hölls sessioner om Additiv tillverkning, Elektrifiering, MAX IV och ESS samt projekt från Produktion2030:s utlysning ”Nya tjänster för tillverkande industri” presenterades. I plenum gjordes en presentation av pågående strategiarbete kring ”Agenda svensk produktion” och en presentation av Northvolts batterisatsning. Elektrifiering var ett tema även i paneldiskussionen ”Så påverkar elektrifieringen produktion i Sverige”, med deltagare från företag och institut.

Upplägg och genomförande

Klusterkonferensen har en stark förankring som resultatspridare inom produktion genom upplägget med många, parallella sessioner och presentationer. Förutom sessioner direkt kopplade till olika kluster brukar varje år olika nya sessioner skapas kring aktuella ämnen. Paneldiskussionen med representanter för företag och forskning är ett uppskattat inslag i konferensen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2018

Diarienummer 2018-04764

Statistik för sidan