Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Processimulering av formpressning av kompositer - PROSICOMP

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 6 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2016-05417eng.pdf(pdf, 465 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med Prosicomp var att göra det möjligt att kompressionsgjuta kompositmaterial för högvolymstillverkning av strukturella komponenter. De mål som uppnåtts i projektet inkluderar 3D-flödesimuleringar där kolfiber SMC-flödet kan ses i en komplex geometri med luft som en tredje fas, mätning och modellering av intralpy skjuvbeteende av pressad snabbhärdande prepreg, materialkarakterisering av SMC samt utveckling av valideringsmetoder och detaljer.

Långsiktiga effekter som förväntas

De forskningsmål som uppnåtts stöder utvecklingen av simuleringsmodeller baserade på materialbeteende. Trots de pågående ansträngningarna ligger emellertid mognaden hos simuleringsmetoderna fortfarande långt efter processimuleringsmetoderna för metalltillverkning där intensiv forskning har pågått under årtionden. Prosicomp II kommer därför att fortsätta det pågående arbetet med förbättrad noggrannhet samt förbättra användbarheten för de utvecklade metoderna. Målet är att få nya metoder som standardverktyg för beräkningsingenjörer och designers i branschen.

Upplägg och genomförande

De två doktoranderna, från LTU kopplad mot Gestamp och från KTH mot Volvo, har ökat kompressionsgjutnoggrannhet för komposit. Deras heltidsarbete har fyllt luckor i förståelsen, vilket gett värdefull erfarenhet och data att bygga in i simuleringsverktyg för branschen. Det akademiska och industriella samarbetet, med stöd av RISE, SAAB och med internationellt samarbete från Toray, skapade ett forum var utmaningar diskuteras och behandlas tillsammans. Förbättringar i tekniker implementeras nu. Dessa kommer att gynna konsortiemedlemmarna och området som helhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 oktober 2020

Diarienummer 2016-05417

Statistik för sidan