Processimulering av formpressning av kompositer - PROSICOMP

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 6 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla virtuella verktyg och modeller för processimulering av pressning av kompositer genom två industridoktorander. Virtuella verktyg kommer att utvecklas för både konceptfasen, där enkla och snabba verktyg krävs, samt för processutvecklingsfasen där detaljerade verktyg behövs. Modellerna och metoderna kommer att implementeras vid industrierna parallellt med doktorandarbetet.

Förväntade effekter och resultat

De snabba utvecklingscyklerna i fordonsindustrin (för närvarande ~30 månader, siktar mot ~20 månader) omöjliggör användandet av prototypverktyg med efterföljande justering för att optimera tillverkningen. Istället måste det vara möjligt att gå direkt till serieverktyg och för detta krävs noggranna modeller och metoder för processimulering. De virtuella verktyg som utvecklas i detta projekt kommer att möjliggöra detta.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet koordineras av Swerea SICOMP och de andra parterna är; Gestamp HardTech AB, Saab AB, Toray Industries Inc., Volvo Cars, Luleå Tekniska Universitet samt Kungliga Tekniska Högskolan. Projektet startar den 1 mars 2017 och pågår i 30 månader till den sista augusti 2019. Ett fortsättningsprojekt är planerat att starta efter detta projekt där arbetet från de två doktoranderna kommer att kombineras och en industriell demonstration av både produktutveckling och tillverkning kommer att utföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juli 2020

Diarienummer 2016-05417

Statistik för sidan