Process Automation for Discrete Manufacturing Excellence - PADME

Diarienummer
Koordinator ABB AB - ABB Control Technologies AB
Bidrag från Vinnova 7 970 200 kronor
Projektets löptid maj 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Ökad digitalisering i tillverkningsindustrin

Syfte och mål

Projektets huvudide är att undersöka och visa hur processindustrins högt digitaliserade och beprövade system, som CPAS, kan användas i diskret tillverkning för att förbättra cykeltid och produktivitet. Projektet kommer att fokusera på att visa mätbara förbättringar direkt relaterade till ökad genomströmning, minskade cykeltider och optimera arbetet på olika processnivåer genom ökad integrering av värdekedjan, bättre visualisering av processen och förbättrade verktyg för optimering av verksamheten.

Förväntade effekter och resultat

Projektet har utformats för att säkerställa maximal förbättring av svensk konkurrenskraft genom anpassning till utvecklingsplanerna för framtida ABB-produkter och genom fokuserad spridning och exploatering. Kort sagt, det framgångsrika utnyttjandet av resultaten från PADME säkerställs genom 1) demonstration av industriellt värde genom pilotsystemet, 2) integration av resultat i ABB: s egen produktportfölj, och 3) spridning av projektresultat till en bredare publik.

Planerat upplägg och genomförande

- ABB Control Technologies kommer att vara den huvudsakliga leverantören av teknik och expertis på området IoT systemarkitektur. - Level21 kommer att bidra med expertis inom diskret tillverkning och se till att utvalda lösningar har ett affärsvärde. - SICS kommer att ansvara för optimeringsmodellerna som syftar till att minimera cykeltiden och övervaka och styra arbetsstationerna för att säkerställa enhetlig prestanda. - MDH kommer att analysera digitaliseringsmognad med avseende på möjligheten att bygga på CPAS-logik i diskret tillverkning

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.