Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Prevention 360

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB - AI Sweden
Bidrag från Vinnova 1 410 879 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

Prevention 360 sammanfattade plan har varit att bidra till att främja hälsa, motverka ohälsa samt möta sjukdom tidigt och precist, genom nya arbetssätt hämtade från lärdomar som uppkommit hos de ingående parterna Informationsdriven Vård, Nollvision Cancer, Prevention Barnfetma, och med stöttning av Fokus Patient. Förstudien arbetade enligt modellen att förstå uppdraget, föreslå missioner, samt förändra genom mobilisering av och med andra aktörer och förstudier. Prevention 360 och två andra förstudier enades i en gemensam ansökan om programkontor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av förstudien Prevention 360 är en genomförd arbetsplan, etablering av flera nya tväresektoriella och nationellt geografiskt spridda kontakter, och bidrag till en gemensam ansökan om programkontor för program inom Impact Innovation.

Upplägg och genomförande

Planen för förstudien genomfördes av parterna: 1.1 Säkerställda leveranser i arbetspaketen (rapportering) 1.2 Vision, missions och R&I:s från förstudie 1.3 Roadmap över förutsättningar för innovationsprogrammet; och påbörjad ansökan 2.1 Kartläggning över partners och synergier 2.2 Workshops anordnade och sammanställda 2.3 Beskrivning av det nya samhället 3.1 Missions formulerade 3.2 Justerade missions efter inspel av andra 4.1 Aktivitetsplan 4.2 Kartläggning av intressenter och deras roller 4.3 Nyckelindikatorer för uppföljning 4.4 Kommunikationsplan

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2023

Diarienummer 2022-03690

Statistik för sidan