Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Prepare Halmstad - Etablering av förberedelseprogram inför företagsforskarstudier inom elektronikområdet

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 349 552 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet med prepareprogrammet är att öka tillgången till forskarstuderande inom elektronikområdet och tillgodose företagens behov av fördjupad kompetens inom exempelvis de identifierade spetsområdena i det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Projektet har tagit fram ett ramverk för ett prepareprogram vars mål är att förbereda och ge förståelse för forskning och forskningsstudier för såväl den tilltänkta forskarstuderande som till det företag som individen är knuten till.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekter är att öka antalet doktorander inom elektronikområdet i små och medelstora (SME) företag. Initialt kommer programmet att vara begränsat i det förväntade antalet studenter, målet är att starta en första grupp under hösten 2018 inom ramen för prepare-Halmstad. Den förväntade långtidseffekten är att små och medelstora företag blir mera konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Genom att öka kunskapsnivån inom elektronik får dessa företag bättre förutsättningar för de omställningar som är nödvändiga för att möta den pågående digitaliseringen.

Upplägg och genomförande

Projektet har skett i samverkan med interna och externa aktörer och i samverkan med ordinarie utbildnings och forskningsverksamhet. Det samarbete som skett mellan Mälardalens Högskola, Smartare Elektroniksystem och Högskolan i Halmstad, har varit av stor betydelse. Pilotprojekt har identifierat och verifierat några av de hinder små- och medelstora företag ofta har att delta i långsiktiga fortutbildningsaktiviteter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03711

Statistik för sidan