Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Prediktering av extern flödesakustiks påverkan på hyttbuller

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 3 281 235 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2014-01386.pdf (pdf, 707 kB)

Syfte och mål

Projektets syfte var att bygga förståelse och beräkningsmodeller på hur vindljud uppstår i en lastbil. Detta är viktigt eftersom vindljud är det största bidraget till ljudnivån inne i hytten och höga ljudnivåer kan leda till trötthet och huvudvärk hos förare.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att beräkningsmodellen är tillförlitlig och kan användas för att rangordna olika koncept mot hur mycket ljud de genererar. Detta är viktigt då man i tidiga faser utvärdera risken för ljudnivån för säkrare förarmiljö. Detta kommer också göra att man slipper dyra konstruktionsändringar senare i projekt fasen.

Upplägg och genomförande

Vi har använt oss av enkla generiska modeller för att bygga upp en metodik. Denna metodik har sedan använts på en riktig lastbilsgeometri. Som korrelation har mätningar utförts på en specialbyggd lastbil där andra ljudkällor såsom motorljud och vägljud har minimerats. Beräkningarna korrelerar väl med mätningarna. Chalmers bidrag till detta projekt var att analysera och ta fram en beräkningmetodik baserat på en känd generisk backspegel. Denna metodik applicerades sedan på en riktig lastbil och mätningar utfördes på Volvos provbana för jämförelse.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-01386

Statistik för sidan