Prediktering av extern flödesakustiks påverkan på hyttbuller

Diarienummer 2014-01386
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2013-05661-en

Syfte och mål

Vindbrus dominerar den totala ljudnivån i en lastbilshytt vid körning i konstant hastighet (80-90 km/h). En tyst förarmiljö är en viktig konkurrensfaktor vad det gäller komfort, säkerhet och kvalitet. Det övergripande projektmålet är en fördjupad kunskap och förståelse samt en numerisk metod för att prediktera vindbrus problem.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av projektet är en grundläggande förståelse om hur bullerkällor genereras på grund av luftflödet kring fordonet samt hur dessa bullerkällor beror på geometri och flödeshastighet. Olika numeriska metoder kommer att utvärderas och den mest lämpliga kommer att tillämpas på problematiska lastbilsområden och experimentellt verifierats. De framtagna metoderna och förståelsen kommer att vara till nytta för att förutse problem tidigt och därmed reduktion av kostnader och utvecklingstid.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av två arbetspaket (WP). WP 1 kommer fokusera på studier av enklare geometrier där experimentella resultat finns tillängliga. Olika numeriska metoder kommer utvärderas och parameterstudier utföras för grundläggande förståelse och kunskapsuppbyggnad. I WP 2, kommer praktiska geometrier av lastbilen undersökas utifrån den metod och kunskap som tagits fram i WP 1. Experimentell verifiering kommer att göras för validering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.