Pragmatiska mönster för klinisk kunskapshantering

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för kommunikation och information
Bidrag från Vinnova 2 600 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar