Pragmatic patterns for clinical knowledge management

Reference number
Coordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för kommunikation och information
Funding from Vinnova SEK 2 600 000
Project duration November 2006 - June 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-02792

Page statistics