Polymerer med exponerade grafenkanter: nya antibakteriella material för medicintekniska applikationer

Diarienummer 2017-01674
Koordinator DENTSPLY IH AB - ASTRA TECH AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 3 052 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att kommersialisera en patentsökt grafenbaserad antibakteriell yta. De specifika målen är: * Att utveckla en (eller flera) kostnadseffektiva metoder att i stor skala tillverka produkter med den grafenbaserade antibakteriella ytan. * Att identifiera de mest lämpliga applikationerna för det nya materialet och tillverkningsmetoden. * Att göra affärsplan för utvecklingen av ny(a) produkt(er) där det nya materialets antibakteriella egenskaper ger ett tydligt mervärde.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att ta fram en billig metod att tillverka den antibakteriella ytan, som dessutom utgår från en billig grafen/grafit-kvalitet. Ju billigare materialet blir att producera desto fler tillämpningsområden kommer bli aktuella. Om målet att utveckla en kostnadseffektiv tillverkningsmetod av antibakteriellt grafen uppnås, så kommer detta material att kunna ha flera tillämpningar inom medicinteknik och diagnostik, och vi förväntar oss då att identifiera och eventuellt påbörja utvecklingen av en produkt där antibakteriellt grafen kan ge ett tydligt mervärde.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har samlat representanter och kompetens från hela värdekedjan för att vi gemensamt skall kunna utveckla ett billigt antibakteriellt grafenmaterial för medicintekniska produkter. Vi kommer att utvärdera olika kvaliteter på grafen och olika metoder att belägga eller inkorporera detta grafen i polymermaterial för medicintekniska produkter. De två post-docs som genomförde det mesta av den fysikaliska och mikrobiologiska utvärderingen av olika grafenmaterial vid upptäckten av de antibakteriella egenskaperna kommer även ansvara för analyser i detta projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.