Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Polymera kompositprodukter för högvolymproduktion

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2012-02514sv.pdf (pdf, 694 kB)

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram grunder för en snabb tillverkningsteknik för polymera fiberkompositprodukter. Målet var att visa att det går att skapa kolfiberbaserade komponenter med samma tillverkningstakt som övrig produktion av karosskomponenter genom att kombinera komposit- och plåtformningskunskaper med tillämpad FoU. Grundprincipen är visad, vilket lett till stort önskemål att skala upp och vidareutveckla tekniken i ett fortsättningsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Genom att utgå från samma produktionsmetoder som för plåtformning har en kolfiberväv förformats och injicerats med en snabbhärdande harts genom injektion-kompression teknik (CRTM.) Delmomenten i projektet har visat att ledtider runt 1-2 minuter är rimliga beroende på detaljens volym och automatiseringsgrad vid tillverkningen. För svensk metallindustri finns möjligheten till en ny marknad för permanenta släppmedel och verktygstillverkning för produktion av kompositer. För fordonsindustrin kan kostnadseffektiv högvolymtillverkning med komposit bli möjlig.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan Swerea KIMAB, Swerea SICOMP och IUC Olofström som forskningsutförare samt Volvo Cars, Volvo Lastvagnar, AP&T, Uddeholm, Oerlikon Balzers Coating som industripartners. Swerea har koordinerat projektet där industripartners bidragit med kravställning, materialleveranser, verktygsframtagning, ytmodifiering och beläggning. Swerea Sicomp har specifikt ansvarat för arbetet inom WP1, Swerea KIMAB för WP2, samt IUC för WP3.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2020

Diarienummer 2012-02514

Statistik för sidan