Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PLUGG II - från koncept till industriell fogningsteknik

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 4 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2016-03374sv.pdf (pdf, 749 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att utveckla en effektiv process för mekanisk fogning baserad på PER (Plug Element Riveting) av multimaterial. Tekniken skulle tas från teststadiet i provriggar till en industriellt tillämpbar process. PER har demonstrerats på en relevant lättviktskomponent i en robotbaserad industrilik fogningscell för hybridfogning tillsammans med limning. Matningssystem för brickan har utvecklats. Denna behöver en viss modifiering för att kunna införas i serieproduktion. Processparametrar och en förenklad beräkningsmodell har tagits fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det viktigaste resultatet är att projektet har kunnat demonstrera en effektiv och säker process för serieproduktion med hybridfogning av material som inte kan fogas med konventionell stansnitning. Med den framtagna fogningsprocessen ska det vara lätt att se hur PER kan införas i serieproduktion. När det finns en industriell tillämpning för serieproduktion kan de sista stegen tas. Vår förhoppning är att PER inom något år används för att lösa ett utmanande fogningskoncept. PER öppnar nya möjligheter att designa och sammanfoga framtidens lättviktskonstruktioner med blandade material.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har varit väl balanserad med expertis från leverantörer för utrustning och material tillsammans med OEM, högskola och institut. De olika aktiviteterna har stämts av under totalt 12 projektmöten, därutöver ett antal arbetsmöten och andra kontakter. Processparametrar har utvärderats i hybridfogningscellen på RISE IVF där också den industriella processen demonstrerades. Mycket arbete och utvärdering har också utförts på Volvo Cars i Olofström och Göteborg. Matningen togs fram av ESSVE och HiS och VCC har bidragit med indata för simuleringsmodellen från IVF.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2020

Diarienummer 2016-03374

Statistik för sidan