Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PLINTA - ´Plattform för säker integration av användarfunktioner i bil´

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94710, PV32
Bidrag från Vinnova 7 840 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2012-01703sv.pdf (pdf, 692 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

PLINTA har som mål att skapa en referenslösning med tillhörande demonstrator av en modern infotainmentplattform baserad på öppen källkod och säker arkitektur. Den fungerar som ´proof of concept´, såväl som ett fundament för att marknadsföra fördelarna och därigenom etablera drivkraft och entusiasm för att föra lösningarna närmare kommersialisering. Syftet är att minska tröskeln för utveckling av lösningar som förhöjer användarnas upplevelser och på så sätt stärka Sveriges position i den internationella fordonsbranschen. Detta bidrar till utvecklingen av säkrare bilar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det bör vara möjligt att använda en öppen och flexibel miljö för utveckling av ny funktionalitet i en infotainmentkontext. Att lägga till nya användarupplevelser i dagens infotainmentsystem är mycket tidskrävande och kostsamt beroende på inflexibla kommersiella kontrakt. Dessutom behövs en konsolidering av tekniska plattformar för att kunna bygga en stabil och långvarig plattform helt oberoende av fordonslivscykler. PLINTA kan inspirera den svenska fordonsbranschen att hitta nya möjligheter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan Volvo Car Corporation, HiQ, Semcon och Pelagicore. I enlighet med kontraktsförbindelser för PLINTA-projektet bär respektive part ansvar för implementering och integration av komponenter i ett gemensamt referenssystem. Under projektets gång har referenssystemet visats upp vid ett antal mässor utanför projektet. Ett agilt tankesätt har tillämpats, vilket bland annat resulterat i att utvecklingen skett i 4-veckorssprintar som avslutas med en demonstration av den funktionalitet som respektive part implementerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-01703

Statistik för sidan